SISTEM PENGURUSAN BULAN SABIT MERAH MALAYSIA

PENGGUNA BERDAFTAR

ID Pengguna : Katalaluan :

PENDAFTARAN AHLI BSMM KOTA SETAR
TAHUN 2015 2016 2017
JANTINA L P JUMLAH L P JUMLAH L P JUMLAH
MUDA 12 9 21 89 79 168 0 0 0
BELIA 1 0 1 32 65 97 0 0 0
PBS 28 48 76 36 82 118 5 5 10
  JUMLAH 98 JUMLAH 383 JUMLAH 10


AHLI AKTIF BSMM KOTA SETAR
TAHUN 2015 2016 2017
JANTINA L P JUMLAH L P JUMLAH L P JUMLAH
MUDA 12 9 21 94 85 179 25 14 39
BELIA 1 0 1 33 65 98 8 10 18
PBS 28 53 81 64 134 198 51 82 133
  JUMLAH 103 JUMLAH 475 JUMLAH 190

register Daftar Dan Semak Ahli Unit PBS? Klik Di Sini checkstatus Daftar Penubuhan Unit Muda/Belia? Klik Di Siniwebsite counter code