SISTEM PENGURUSAN BULAN SABIT MERAH MALAYSIA

PENGGUNA BERDAFTAR

ID Pengguna : Katalaluan :PENDAFTARAN AHLI BSMM KOTA SETAR
TAHUN 2015 2016 2017
JANTINA L P JUMLAH L P JUMLAH L P JUMLAH
MUDA 47 28 75 95 81 176 16 18 34
BELIA 3 0 3 41 73 114 2 4 6
PBS 34 59 93 36 83 119 17 35 52
  JUMLAH 171 JUMLAH 409 JUMLAH 92


AHLI AKTIF BSMM KOTA SETAR
TAHUN 2015 2016 2017
JANTINA L P JUMLAH L P JUMLAH L P JUMLAH
MUDA 12 9 21 94 85 179 41 32 73
BELIA 1 0 1 33 65 98 10 22 32
PBS 28 53 81 64 134 198 63 112 175
  JUMLAH 103 JUMLAH 475 JUMLAH 280

register Daftar Dan Semak Ahli Unit PBS? Klik Di Sini checkstatus Daftar Penubuhan Unit Muda/Belia? Klik Di Siniwebsite counter code