SISTEM PENGURUSAN BULAN SABIT MERAH MALAYSIA

PENGGUNA BERDAFTAR

ID Pengguna : Katalaluan :

PENDAFTARAN AHLI BSMM KOTA SETAR
TAHUN 2015 2016 2017
JANTINA L P JUMLAH L P JUMLAH L P JUMLAH
MUDA 12 9 21 89 79 168 0 0 0
BELIA 1 0 1 32 65 97 0 0 0
PBS 26 46 72 36 80 116 1 1 2
  JUMLAH 94 JUMLAH 381 JUMLAH 2


AHLI AKTIF BSMM KOTA SETAR
TAHUN 2015 2016 2017
JANTINA L P JUMLAH L P JUMLAH L P JUMLAH
MUDA 12 9 21 94 85 179 25 14 39
BELIA 1 0 1 33 65 98 8 10 18
PBS 26 49 75 62 130 192 45 74 119
  JUMLAH 97 JUMLAH 469 JUMLAH 176

register Daftar Dan Semak Ahli Unit PBS? Klik Di Sini checkstatus Daftar Penubuhan Unit Muda/Belia? Klik Di Siniwebsite counter code